facebook twitter google linkedin google+

Каталог продукції

  Array ( [ID] => 5 [~ID] => 5 [TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:16:52 [~TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:16:52 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:45:32 [~DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:45:32 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 1 [~SORT] => 1 [NAME] => Смеси для системы утепления [~NAME] => Смеси для системы утепления [PICTURE] => 2983 [~PICTURE] => 2983 [LEFT_MARGIN] => 1 [~LEFT_MARGIN] => 1 [RIGHT_MARGIN] => 2 [~RIGHT_MARGIN] => 2 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ [~SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ [CODE] => smesi-dlya-sistem-utepleniya [~CODE] => smesi-dlya-sistem-utepleniya [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-sistem-utepleniya/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-sistem-utepleniya/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси для системы утепления [~UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси для системы утепления [UF_SECTION_NAME_EN] => Insulating mortars [~UF_SECTION_NAME_EN] => Insulating mortars [UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші для системи утеплення [~UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші для системи утеплення )
 • Суміші для системи утеплення

 • Array ( [ID] => 6 [~ID] => 6 [TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:16:39 [~TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:16:39 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:45:56 [~DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:45:56 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 2 [~SORT] => 2 [NAME] => Смеси для облицовки [~NAME] => Смеси для облицовки [PICTURE] => 2982 [~PICTURE] => 2982 [LEFT_MARGIN] => 3 [~LEFT_MARGIN] => 3 [RIGHT_MARGIN] => 4 [~RIGHT_MARGIN] => 4 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ [~SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ [CODE] => smesi-dlya-oblitsovki-klei-dlya-plitki [~CODE] => smesi-dlya-oblitsovki-klei-dlya-plitki [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-oblitsovki-klei-dlya-plitki/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-oblitsovki-klei-dlya-plitki/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси для облицовки [~UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси для облицовки [UF_SECTION_NAME_EN] => Cladding mortars [~UF_SECTION_NAME_EN] => Cladding mortars [UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші для облицювання [~UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші для облицювання )
 • Суміші для облицювання

 • Array ( [ID] => 7 [~ID] => 7 [TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:13:51 [~TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:13:51 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:46:10 [~DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:46:10 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 3 [~SORT] => 3 [NAME] => Смеси кладочные [~NAME] => Смеси кладочные [PICTURE] => 2981 [~PICTURE] => 2981 [LEFT_MARGIN] => 5 [~LEFT_MARGIN] => 5 [RIGHT_MARGIN] => 6 [~RIGHT_MARGIN] => 6 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ КЛАДОЧНЫЕ [~SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ КЛАДОЧНЫЕ [CODE] => smesi-dlya-kladki [~CODE] => smesi-dlya-kladki [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-kladki/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-kladki/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси кладочные [~UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси кладочные [UF_SECTION_NAME_EN] => Masonry mortars [~UF_SECTION_NAME_EN] => Masonry mortars [UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші мурувальні [~UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші мурувальні )
 • Суміші мурувальні

 • Array ( [ID] => 9 [~ID] => 9 [TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:38:08 [~TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:38:08 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:46:53 [~DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:46:53 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 5 [~SORT] => 5 [NAME] => Смеси для пола [~NAME] => Смеси для пола [PICTURE] => 2986 [~PICTURE] => 2986 [LEFT_MARGIN] => 9 [~LEFT_MARGIN] => 9 [RIGHT_MARGIN] => 10 [~RIGHT_MARGIN] => 10 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА [~SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА [CODE] => smesi-dlya-pola [~CODE] => smesi-dlya-pola [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-pola/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-pola/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси для пола [~UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси для пола [UF_SECTION_NAME_EN] => Flooring mortars [~UF_SECTION_NAME_EN] => Flooring mortars [UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші для підлоги [~UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші для підлоги )
 • Суміші для підлоги

 • Array ( [ID] => 10 [~ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:18:19 [~TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:18:19 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:47:09 [~DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:47:09 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 6 [~SORT] => 6 [NAME] => Смеси гидроизоляционные [~NAME] => Смеси гидроизоляционные [PICTURE] => 2985 [~PICTURE] => 2985 [LEFT_MARGIN] => 11 [~LEFT_MARGIN] => 11 [RIGHT_MARGIN] => 12 [~RIGHT_MARGIN] => 12 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ [~SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ [CODE] => smesi-dlya-gidroizolyaciy [~CODE] => smesi-dlya-gidroizolyaciy [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-gidroizolyaciy/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-gidroizolyaciy/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси гидроизоляционные [~UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси гидроизоляционные [UF_SECTION_NAME_EN] => Waterproofing mortars [~UF_SECTION_NAME_EN] => Waterproofing mortars [UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші гідроізоляційні [~UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші гідроізоляційні )
 • Суміші гідроізоляційні

 • Array ( [ID] => 11 [~ID] => 11 [TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:17:05 [~TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:17:05 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:47:23 [~DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:47:23 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 7 [~SORT] => 7 [NAME] => Смеси штукатурные [~NAME] => Смеси штукатурные [PICTURE] => 2984 [~PICTURE] => 2984 [LEFT_MARGIN] => 13 [~LEFT_MARGIN] => 13 [RIGHT_MARGIN] => 14 [~RIGHT_MARGIN] => 14 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ ШТУКАТУРНЫЕ [~SEARCHABLE_CONTENT] => СМЕСИ ШТУКАТУРНЫЕ [CODE] => smesi-dlya-shtukaturki-shpaklevki [~CODE] => smesi-dlya-shtukaturki-shpaklevki [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-shtukaturki-shpaklevki/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/smesi-dlya-shtukaturki-shpaklevki/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси штукатурные [~UF_SECTION_NAME_RU] => Смеси штукатурные [UF_SECTION_NAME_EN] => Plastering mortars, putties [~UF_SECTION_NAME_EN] => Plastering mortars, putties [UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші штукатурні [~UF_SECTION_NAME_UA] => Суміші штукатурні )
 • Суміші штукатурні

 • Array ( [ID] => 12 [~ID] => 12 [TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:39:42 [~TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:39:42 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:47:34 [~DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:47:34 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 8 [~SORT] => 8 [NAME] => Эмульсии [~NAME] => Эмульсии [PICTURE] => 2988 [~PICTURE] => 2988 [LEFT_MARGIN] => 15 [~LEFT_MARGIN] => 15 [RIGHT_MARGIN] => 16 [~RIGHT_MARGIN] => 16 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => ЭМУЛЬСИИ [~SEARCHABLE_CONTENT] => ЭМУЛЬСИИ [CODE] => emulsii-i-grynti [~CODE] => emulsii-i-grynti [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/emulsii-i-grynti/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/emulsii-i-grynti/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Эмульсии [~UF_SECTION_NAME_RU] => Эмульсии [UF_SECTION_NAME_EN] => Emulsions [~UF_SECTION_NAME_EN] => Emulsions [UF_SECTION_NAME_UA] => Емульсії [~UF_SECTION_NAME_UA] => Емульсії )
 • Емульсії

 • Array ( [ID] => 13 [~ID] => 13 [TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:39:27 [~TIMESTAMP_X] => 11.08.2017 10:39:27 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:47:42 [~DATE_CREATE] => 01.12.2014 14:47:42 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 9 [~SORT] => 9 [NAME] => Краски [~NAME] => Краски [PICTURE] => 2987 [~PICTURE] => 2987 [LEFT_MARGIN] => 17 [~LEFT_MARGIN] => 17 [RIGHT_MARGIN] => 18 [~RIGHT_MARGIN] => 18 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => КРАСКИ [~SEARCHABLE_CONTENT] => КРАСКИ [CODE] => kraski [~CODE] => kraski [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/kraski/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/kraski/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Краски [~UF_SECTION_NAME_RU] => Краски [UF_SECTION_NAME_EN] => Paints [~UF_SECTION_NAME_EN] => Paints [UF_SECTION_NAME_UA] => Фарби [~UF_SECTION_NAME_UA] => Фарби )
 • Фарби

 • Array ( [ID] => 134 [~ID] => 134 [TIMESTAMP_X] => 24.04.2019 22:20:19 [~TIMESTAMP_X] => 24.04.2019 22:20:19 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 24.04.2019 09:54:08 [~DATE_CREATE] => 24.04.2019 09:54:08 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 90 [~SORT] => 90 [NAME] => Тонирующий концентрат [~NAME] => Тонирующий концентрат [PICTURE] => 3508 [~PICTURE] => 3508 [LEFT_MARGIN] => 19 [~LEFT_MARGIN] => 19 [RIGHT_MARGIN] => 20 [~RIGHT_MARGIN] => 20 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => ТОНИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ [~SEARCHABLE_CONTENT] => ТОНИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ [CODE] => toniruyushchiy-kontsentrat [~CODE] => toniruyushchiy-kontsentrat [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/toniruyushchiy-kontsentrat/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/toniruyushchiy-kontsentrat/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Тонирующий концентрат [~UF_SECTION_NAME_RU] => Тонирующий концентрат [UF_SECTION_NAME_EN] => Tinting concentrate [~UF_SECTION_NAME_EN] => Tinting concentrate [UF_SECTION_NAME_UA] => Тонуючий концентрат [~UF_SECTION_NAME_UA] => Тонуючий концентрат )
 • Тонуючий концентрат

 • Array ( [ID] => 94 [~ID] => 94 [TIMESTAMP_X] => 24.04.2019 09:55:21 [~TIMESTAMP_X] => 24.04.2019 09:55:21 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 22.09.2016 10:08:23 [~DATE_CREATE] => 22.09.2016 10:08:23 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [~SORT] => 100 [NAME] => Плиты пенополистирольные [~NAME] => Плиты пенополистирольные [PICTURE] => 1915 [~PICTURE] => 1915 [LEFT_MARGIN] => 21 [~LEFT_MARGIN] => 21 [RIGHT_MARGIN] => 22 [~RIGHT_MARGIN] => 22 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ [~SEARCHABLE_CONTENT] => ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ [CODE] => plity-penopolistirolnye [~CODE] => plity-penopolistirolnye [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/plity-penopolistirolnye/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/plity-penopolistirolnye/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Плиты пенополистирольные [~UF_SECTION_NAME_RU] => Плиты пенополистирольные [UF_SECTION_NAME_EN] => Plates foampolystyrene [~UF_SECTION_NAME_EN] => Plates foampolystyrene [UF_SECTION_NAME_UA] => Плити пінополістирольні [~UF_SECTION_NAME_UA] => Плити пінополістирольні )
 • Плити пінополістирольні

 • Array ( [ID] => 14 [~ID] => 14 [TIMESTAMP_X] => 04.06.2019 15:07:42 [~TIMESTAMP_X] => 04.06.2019 15:07:42 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 05.12.2014 14:32:00 [~DATE_CREATE] => 05.12.2014 14:32:00 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 5 [~IBLOCK_ID] => 5 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 110 [~SORT] => 110 [NAME] => Дополнительная продукция [~NAME] => Дополнительная продукция [PICTURE] => 3529 [~PICTURE] => 3529 [LEFT_MARGIN] => 23 [~LEFT_MARGIN] => 23 [RIGHT_MARGIN] => 24 [~RIGHT_MARGIN] => 24 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ [~SEARCHABLE_CONTENT] => ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ [CODE] => dopolnitelnaya-produktsiya [~CODE] => dopolnitelnaya-produktsiya [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/index.php?ID=5 [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/dopolnitelnaya-produktsiya/ [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/dopolnitelnaya-produktsiya/ [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_CODE] => products [~IBLOCK_CODE] => products [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [UF_SECTION_NAME_RU] => Дополнительная продукция [~UF_SECTION_NAME_RU] => Дополнительная продукция [UF_SECTION_NAME_EN] => Additional Products [~UF_SECTION_NAME_EN] => Additional Products [UF_SECTION_NAME_UA] => Додаткова продукція [~UF_SECTION_NAME_UA] => Додаткова продукція )
 • Додаткова продукція

X

Стати дилером

Залиште ваші координати, ми зв’яжемося з вами найближчим часом, щоб обговорити співпрацю

X

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ пінопласту

X

Дякуємо, заявка успішно відправлена!
Наш менеджер зв’яжеться з Вами найближчим часом

X

Дякую, Ваше замовлення успішно відправлено!
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом

X

Хочу працювати в anserglob


(doc, docx, pdf)

Прикріпити резюме